Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Dịch vụ công trực tuyến - Giảm thiểu thủ tục, tối ưu cuộc sống

Ngày 08/04/2024 15:42:14

Chính quyền ở cách xa người dân. Nhưng chính quyền số thì lại ở bên cạnh người dân, ngay trong chiếc điện thoại của người dân. Người dân thay đổi thói quen, từ hiện diện ở cơ quan chính quyền khi thực hiện thủ tục hành chính, sang ngồi ở nhà làm dịch vụ công trực tuyến.

https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552859342_ad7e0cabb1cf6560b5a9c1aa796ca129.jpg
https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552862267_b1b072822dcad8b3bdb9b4dfdd32caf1.jpg
https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552868128_9c6661c64bf60ed7efb571db907182c1.jpg
https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552850552_ad42f0e550dbb1f6aa9a864dface3bd1.jpg

Trên tất cả các Cổng dịch vụ công hiện nay đều có hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và sử dụng để người dân thuận tiện thực hiện.

Dịch vụ công trực tuyến - Giảm thiểu thủ tục, tối ưu cuộc sống

Đăng lúc: 08/04/2024 15:42:14 (GMT+7)

Chính quyền ở cách xa người dân. Nhưng chính quyền số thì lại ở bên cạnh người dân, ngay trong chiếc điện thoại của người dân. Người dân thay đổi thói quen, từ hiện diện ở cơ quan chính quyền khi thực hiện thủ tục hành chính, sang ngồi ở nhà làm dịch vụ công trực tuyến.

https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552859342_ad7e0cabb1cf6560b5a9c1aa796ca129.jpg
https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552862267_b1b072822dcad8b3bdb9b4dfdd32caf1.jpg
https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552868128_9c6661c64bf60ed7efb571db907182c1.jpg
https://huyendakglei.kontum.gov.vn/Uploads/images/2024/z5309552850552_ad42f0e550dbb1f6aa9a864dface3bd1.jpg

Trên tất cả các Cổng dịch vụ công hiện nay đều có hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và sử dụng để người dân thuận tiện thực hiện.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)