Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Ngày 28/10/2018 16:43:04

Ngày 12/10/2018, tại trung tâm văn hóa- thể thao xã, Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Dự tọa đàm kỷ niệm có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư các chi bộ. Tại buổi tọa đàm kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành kiểm tra của Đảng.

Đồng chí: Trương Công Ẩm- bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng sự phát triển của Đảng, cơ quan kiểm tra các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn, đến nay đã trở thành hệ thống Ngành Kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở với đội ngũ cán bộ ngày càng đông về số lượng và không ngừng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản...Với tinh thần không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Hà Văn Trường- Phó bí thư thường trực đảng ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Hầu hết các cuộc kiểm tra đã xác định đúng và trúng nội dung, đối tượng, việc xử lý và đề nghị xử lý vi phạm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra các cấp đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu suy thoái, tham nhũng, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ ngày thành lập đến nay lần đầu tiên đảng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, điều đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và xác định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của đảng thì phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành ủy ban các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang của ngành kiểm tra đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra đảng.

Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Đăng lúc: 28/10/2018 16:43:04 (GMT+7)

Ngày 12/10/2018, tại trung tâm văn hóa- thể thao xã, Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Dự tọa đàm kỷ niệm có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư các chi bộ. Tại buổi tọa đàm kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngành kiểm tra của Đảng.

Đồng chí: Trương Công Ẩm- bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng sự phát triển của Đảng, cơ quan kiểm tra các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn, đến nay đã trở thành hệ thống Ngành Kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở với đội ngũ cán bộ ngày càng đông về số lượng và không ngừng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản...Với tinh thần không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Hà Văn Trường- Phó bí thư thường trực đảng ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Hầu hết các cuộc kiểm tra đã xác định đúng và trúng nội dung, đối tượng, việc xử lý và đề nghị xử lý vi phạm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra các cấp đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu suy thoái, tham nhũng, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ ngày thành lập đến nay lần đầu tiên đảng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, điều đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và xác định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của đảng thì phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành ủy ban các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang của ngành kiểm tra đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra đảng.