Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437
 

ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hùng Vui

Bí thư Đảng ủy

0772249777

2

Hà Minh Thoái

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0948405388

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hùng Vui

Chủ tịch HĐND

0772249777

2

Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

0866038702

ỦY BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Tiến Dũng

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0967300939

2

Hà Văn Chung

Phó Chủ tịch UBND

0949948678

3

Cao Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND

0977484999

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Thị Hường

Chủ tịch MTTQ

0894200066

2

Bùi Văn Giang

PCT MTTQ

0978089422

3

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0339569527

4

Đỗ Thị Thư

PCT Hội Phụ nữ

0962405682

5

Hà Văn Tùng

Chủ tịch hội CCB

0387608444

6

Trương Văn Thoại

PCT Hội CCB

0339781065

7

Cao Ngọc Anh

Chủ tịch hội Nông dân

0338597582

8

Hà Văn Nhân

PCT Hội Nông dân

0969353003

9

Bùi Thị Thiên

Bí thư đoàn Thanh niên

0363814408

10

Hà Văn Duy

PBT đoàn Thanh niên

0389986994