Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437
 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023

của Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành)

 

* Thường trực tiếp dân thường xuyên trong tháng:

- Ông: Bùi Văn Lương Chức vụ: Công chức Văn phòng UBND xã.

- Ông: Bùi Trí Trung   Chức vụ: Công chức pháp - Hộ tịch UBND

* Chủ tịch UBND tiếp dân vào các ngày thứ 5 trong tuần:

Tháng

Ngày

Người tiếp

Chức vụ

 

1

04/01

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

11/01

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

18/01

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

25/01

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

2

01/02

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

15/02

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

22/02

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

29/02

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

3

07/3

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

14/3

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

21/3

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

28/3

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

4

04/4

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

11/4

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

18/4

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

25/4

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

 

5

02/5

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

09/5

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

16/5

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

23/5

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

30/5

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

6

06/6

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

13/6

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

20/6

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

27/6

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

7

04/7

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

11/7

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

18/7

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

25/7

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

8

01/8

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

08/8

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

15/8

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

22/8

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

29/8

       Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

9

05/9

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

12/9

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

19/9

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

26/9

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

 

10

03/10

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

10/10

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

17/10

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

24/10

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

31/10

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

11

07/11

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

14/11

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

21/11

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

28/11

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

12

05/12

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

12/12

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

19/12

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

26/12

Bùi Tiến Dũng

Chủ tịch UBND