Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 26/10/2023 09:25:11

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được lựa chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Hưởng ứng kỉ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 và để góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước, Tạp chí Ngân hàng giới thiệu Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

1. Backdrop

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k1(79).jpg


2. Banner

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k2(25).jpg


3. Logo

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k3(14).jpg


https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k4(10).jpg


https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k5.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k6.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k7.png


4. Avatar frame

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k8.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k9.png


5. Cover Fanpage Facebook

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k10.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k11.jpg


6. Poster tháng tiêu dùng

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k12.jpg

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k13.jpg


7. Standee

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k13.png


8. Phướn

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k15.jpg


9. Mockup

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k2(28).jpg


10. Poster

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k2(26).jpg


Tải bộ nhận diện trên Cổng chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ:https://dx.gov.vn, hoặc quét mã QR:

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k16.jpg

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Đăng lúc: 26/10/2023 09:25:11 (GMT+7)

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được lựa chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Hưởng ứng kỉ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 và để góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước, Tạp chí Ngân hàng giới thiệu Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

1. Backdrop

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k1(79).jpg


2. Banner

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k2(25).jpg


3. Logo

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k3(14).jpg


https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k4(10).jpg


https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k5.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k6.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k7.png


4. Avatar frame

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k8.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k9.png


5. Cover Fanpage Facebook

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k10.png

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k11.jpg


6. Poster tháng tiêu dùng

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k12.jpg

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k13.jpg


7. Standee

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k13.png


8. Phướn

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k15.jpg


9. Mockup

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k2(28).jpg


10. Poster

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k2(26).jpg


Tải bộ nhận diện trên Cổng chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ:https://dx.gov.vn, hoặc quét mã QR:

https://tapchinganhang.gov.vn/pic/News/lethithuthuy/images/k16.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)