Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Ngày 30/11/2023 14:59:40

Sáng 30/11/2023, UBND xã Cẩm Thành, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thuộc chương trình mục tiêu phát triển, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

đb.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

chung.jpg

Đồng chí Hà Văn Chung- Uỷ viên BTV Đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Thị Lợi - Trưởng phòng tư pháp huyện, và các đồng chí trong đoàn công tác của huyện. Về phía xã có đồng chí Hà Minh Thoái - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Hà Văn Chung- Uỷ viên BTV Đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã và hơn 70 người đại diện các thôn trên địa bàn xã.

lợi.jpg

Đồng chí Vũ Thị Lợi - Trưởng phòng tư pháp huyện Cẩm Thủy, triển khai một số luật

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hà Văn Chung- Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân; từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về: Phổ biến các luật, văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, Luật phòng chống, tham nhũng, luật thú ý …Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản Luật mới ban hành.

thư.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Thư - Phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Thủy

quân.jpg

Đồng chí Cao Văn Quân - Chuyên viên phòng nông nghiệp huyện, triển khai luật thú y.

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn hóa, xã hội, TTTT

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Đăng lúc: 30/11/2023 14:59:40 (GMT+7)

Sáng 30/11/2023, UBND xã Cẩm Thành, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thuộc chương trình mục tiêu phát triển, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

đb.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

chung.jpg

Đồng chí Hà Văn Chung- Uỷ viên BTV Đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Thị Lợi - Trưởng phòng tư pháp huyện, và các đồng chí trong đoàn công tác của huyện. Về phía xã có đồng chí Hà Minh Thoái - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Hà Văn Chung- Uỷ viên BTV Đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã và hơn 70 người đại diện các thôn trên địa bàn xã.

lợi.jpg

Đồng chí Vũ Thị Lợi - Trưởng phòng tư pháp huyện Cẩm Thủy, triển khai một số luật

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hà Văn Chung- Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân; từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về: Phổ biến các luật, văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, Luật phòng chống, tham nhũng, luật thú ý …Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản Luật mới ban hành.

thư.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Thư - Phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Thủy

quân.jpg

Đồng chí Cao Văn Quân - Chuyên viên phòng nông nghiệp huyện, triển khai luật thú y.

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn hóa, xã hội, TTTT