Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Đảng bộ xã Cẩm Thành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 27/05/2023 16:20:00

Ngày 25/5/2023, Đảng bộ xã Cẩm Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Anh Thúy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Đình Hùng - huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hà Minh Thoái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Bùi Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã, các đồng chí Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

z4383703231982_72c7a2160a4876079c073861eafb3e63.jpg

Đại biểu dự hội ngh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

z4383689929568_ed2de9594f9e0af2d2b1e519395d0bba.jpg

Đồng chí Lê Hùng Vui

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Minh Thoái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáosơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao; Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Thành đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

z4383693313861_ee0850c751c9d7e66330f425830d09e6.jpg

Đồng chí Hà Minh Thoái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Về lĩnh vực kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 101,13%, tăng 1,01 lần so với năm 2020, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 0,91%, giá trị CN - TTCN tăng 104,1%, giá trị dịch vụ - thương mại tăng 101%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông, lâm, thủy sản giảm từ 54,8% năm 2020 xuống còn 54% năm 2022; công nghiệp xây dựng tăng từ 19,3% lên 20%; dịch vụ thương mại tăng từ 25,7% lên 26,2%. Thu nhập bình quân đầu người 53.000.000₫/người/năm, tăng 1,5 1 lần so với năm 2020,đạt 81,5% so với Nghị quyết đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên, diện mạonông thôn có nhiều thay đổi; An sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã điều hành chương trình thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ mà Nghi quyết Đại hội Đảng bộ xãCẩm Thành lần thứXXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

z4383694892432_e107442072354a20c86ced26fe4dd2bd.jpg

Đồng chí Bùi Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Thúy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo.

z4383699285175_0e84cd02c269dec165d1cf6481ea1a86.jpg

Đồng chí Ngô Anh Thúy

Thay mặt BCH Đảng bộ xã, đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Trong nửacuốinhiệmkỳ2020 - 2025,BCH Đảng bộ xã Cẩm Thành sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Từng bước thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, chăm lo phát triển giáo dục, y tế theo tiêu chí chuẩn quốc gia; tăng cường, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân ở cơ sở vững mạnh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Bài viết: Lương Văn Chung - CCVHXH

Đảng bộ xã Cẩm Thành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 27/05/2023 16:20:00 (GMT+7)

Ngày 25/5/2023, Đảng bộ xã Cẩm Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Anh Thúy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Đình Hùng - huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hà Minh Thoái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Bùi Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã, các đồng chí Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

z4383703231982_72c7a2160a4876079c073861eafb3e63.jpg

Đại biểu dự hội ngh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

z4383689929568_ed2de9594f9e0af2d2b1e519395d0bba.jpg

Đồng chí Lê Hùng Vui

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Minh Thoái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáosơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao; Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Thành đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

z4383693313861_ee0850c751c9d7e66330f425830d09e6.jpg

Đồng chí Hà Minh Thoái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Về lĩnh vực kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 101,13%, tăng 1,01 lần so với năm 2020, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 0,91%, giá trị CN - TTCN tăng 104,1%, giá trị dịch vụ - thương mại tăng 101%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông, lâm, thủy sản giảm từ 54,8% năm 2020 xuống còn 54% năm 2022; công nghiệp xây dựng tăng từ 19,3% lên 20%; dịch vụ thương mại tăng từ 25,7% lên 26,2%. Thu nhập bình quân đầu người 53.000.000₫/người/năm, tăng 1,5 1 lần so với năm 2020,đạt 81,5% so với Nghị quyết đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên, diện mạonông thôn có nhiều thay đổi; An sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã điều hành chương trình thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ mà Nghi quyết Đại hội Đảng bộ xãCẩm Thành lần thứXXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

z4383694892432_e107442072354a20c86ced26fe4dd2bd.jpg

Đồng chí Bùi Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Thúy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo.

z4383699285175_0e84cd02c269dec165d1cf6481ea1a86.jpg

Đồng chí Ngô Anh Thúy

Thay mặt BCH Đảng bộ xã, đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Trong nửacuốinhiệmkỳ2020 - 2025,BCH Đảng bộ xã Cẩm Thành sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Từng bước thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, chăm lo phát triển giáo dục, y tế theo tiêu chí chuẩn quốc gia; tăng cường, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân ở cơ sở vững mạnh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Bài viết: Lương Văn Chung - CCVHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)