Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Đảng bộ xã Cẩm Thành tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Ngày 02/02/2024 16:23:00

Chiều ngày 02/02/2024, Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ.

z5129819827194_08793d4aa9534942aae21a6a398a5f9e.jpg

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam, qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, nhấn mạnh những mốc son lịch sử hào hùng của Đảng ta, nhắc nhở những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Đảng bộ xã tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Thành luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ xã đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong xã, nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt được những kết quả đáng phấn khởi, trên tất cả các lĩnh vực. Văn hoá - xã hội chuyển biến rõ nét, công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Văn hóa, xã hội, TTTT

Đảng bộ xã Cẩm Thành tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Đăng lúc: 02/02/2024 16:23:00 (GMT+7)

Chiều ngày 02/02/2024, Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ.

z5129819827194_08793d4aa9534942aae21a6a398a5f9e.jpg

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam, qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, nhấn mạnh những mốc son lịch sử hào hùng của Đảng ta, nhắc nhở những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Đảng bộ xã tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Thành luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ xã đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong xã, nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt được những kết quả đáng phấn khởi, trên tất cả các lĩnh vực. Văn hoá - xã hội chuyển biến rõ nét, công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Văn hóa, xã hội, TTTT