Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198437

Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2024

Ngày 10/04/2024 15:36:32

Sáng ngày 10/4/2024. Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể xã, bí thư chi bộ trên địa bàn. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Hùng Vui- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

TOÀN CẢNH.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy xã Cẩm Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả tổng diện tích gieo trồng được 330 ha đạt 76,8% Kh. Trong đó: cây lúa : 200 đạt 100% Kh; cây ngô 20 ha đạt 50% Kh; cây mía 70 ha đạt 70% Kh, các loại cây mầu khác 40 ha đạt 44,8% Kh. Tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2024, trồng được 7.850 cây các loại đạt 110% Kh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trồng rừng tập trung theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. Tăng cường phòng dịch bệnh, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Công tác văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, quán triệt, kịp thời các chỉ thị Nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn cho các tập thể, cán bộ đảng viên đăng ký một việc làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Kết quả có 20/21 tập thể và 293 đồng chí cán bộ đảng viên đăng ký một việc làm theo. Tổ chức lễ kết nạp 04 đảng viên.

KHEN TH.jpg

Đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã trao giấy khen của BCH Đảng bộ huyện cho các tập thể

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Hùng Vui- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đề nghị: Tiếp tục tập trung bám sát thôn, hộ kiểm tra hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây lúa và các loại cây mầu. Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm chương trình công tác tháng của cấp ủy, đặc biệt các kết luận của BTV đảng ủy hằng tháng. Chỉ đạo hoàn thành tiến độ, chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024. Tiếp tục chấn chỉnh tình hình thực hiện nghiệm vụ công tác đảng và nội dung, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ.

Văn hóa, xã hội, TTTT

Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2024

Đăng lúc: 10/04/2024 15:36:32 (GMT+7)

Sáng ngày 10/4/2024. Đảng ủy xã Cẩm Thành tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể xã, bí thư chi bộ trên địa bàn. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Hùng Vui- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

TOÀN CẢNH.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy xã Cẩm Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả tổng diện tích gieo trồng được 330 ha đạt 76,8% Kh. Trong đó: cây lúa : 200 đạt 100% Kh; cây ngô 20 ha đạt 50% Kh; cây mía 70 ha đạt 70% Kh, các loại cây mầu khác 40 ha đạt 44,8% Kh. Tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2024, trồng được 7.850 cây các loại đạt 110% Kh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trồng rừng tập trung theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. Tăng cường phòng dịch bệnh, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Công tác văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, quán triệt, kịp thời các chỉ thị Nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn cho các tập thể, cán bộ đảng viên đăng ký một việc làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Kết quả có 20/21 tập thể và 293 đồng chí cán bộ đảng viên đăng ký một việc làm theo. Tổ chức lễ kết nạp 04 đảng viên.

KHEN TH.jpg

Đồng chí Lê Hùng Vui - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã trao giấy khen của BCH Đảng bộ huyện cho các tập thể

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Hùng Vui- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đề nghị: Tiếp tục tập trung bám sát thôn, hộ kiểm tra hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây lúa và các loại cây mầu. Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm chương trình công tác tháng của cấp ủy, đặc biệt các kết luận của BTV đảng ủy hằng tháng. Chỉ đạo hoàn thành tiến độ, chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024. Tiếp tục chấn chỉnh tình hình thực hiện nghiệm vụ công tác đảng và nội dung, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ.

Văn hóa, xã hội, TTTT